Adab Berbuka Puasa Menurut Sunnah

0 comments

Artikel ini dipetik daripada Web Dr MAZA. Syukran

ADAB-adab berhubung ibadat mestilah merujuk kepada ajaran yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w., iaitu al-Quran dan sunah. Ada sebahagian pihak yang cenderung mencipta adab-adab ibadah tanpa merujuk kepada dua sumber agung itu, misalnya dakwaan yang menyatakan makruh mandi terlalu kerap, atau mandi pada hampir waktu berbuka kerana ia boleh mengurangkan keletihan dan sekali gus menghilangkan kelebihan puasa.

Sedangkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam al-Mawata’, Ahmad dan Abu Daud di dalam sunannya, Abu Bakar bin Abd al-Rahman meriwayatkan:

“Telah berkata sahabat yang menceritakan kepadaku: “Aku melihat Rasulullah s.a.w. di al-`Arj (nama tempat) mencurahkan air ke atas kepala Baginda ketika Baginda berpuasa disebabkan dahaga atau panas.”

Dengan itu Ibn Qudamah al-Maqdisi (meninggal 620H) menyatakan:

“Tidak mengapa seseorang mencurahkan air ke atas kepalanya (ketika puasa) disebabkan panas atau dahaga kerana diriwayatkan oleh sebahagian sahabat bahawa mereka melihat Rasulullah s.a.w. di al-`Arj (nama tempat) mencurahkan air ke atas kepala Baginda ketika Baginda berpuasa disebabkan dahaga atau panas.”

(Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, 2/18, cetakan Dar al-Fikr, Beirut).

Yang penting di dalam bulan Ramadan ini adalah adab-adab yang kita kaitkan dengan ibadah puasa mestilah mempunyai asas yang boleh dipegang, iaitu al-Quran atau sunah. Antara adab-adab berbuka puasa yang dinyatakan di dalam hadis:

 1. Menyegerakan berbuka apabila masuknya waktu atau disebut ta’jil al-Iftar. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menyebut perkara ini, antaranya: Daripada Sahl bin Sa`ad bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Manusia sentiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa.”

  (Riwayat Bukhari dan Muslim).

  Hadis ini menerangkan punca kebaikan di dalam agama ialah mengikut sunah Nabi s.a.w., iaitu Baginda menyegerakan berbuka puasa. Ini menolak dakwaan ajaran-ajaran karut yang kononnya melewatkan berbuka menambah pahala. Kata at-Tibi (meninggal 743H):

  “Barangkali sebab Allah menyukai mereka yang bersegera membuka puasa, ialah kerana apabila seseorang berbuka puasa sebelum solat, membolehkannya menunaikan solat dengan dihadirkan hati. Juga ia menyanggahi ahli bidaah yang berpendapat wajib melewatkannya.”

  (at-Tibi, Syarh Miskhat al-Masabih, 4/183, cetakan Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Berut).

 2. Berbuka puasa dengan rutab, atau tamar atau air. Rutab ialah buah kurma yang telah masak sebelum menjadi tamar kering, ia lembut dan manis. Adapun tamar ialah buah kurma yang sudah kering. (lihat: al-Mu’jam al-Wasit 1/88). Sekarang di negara kita rutab sudah mula dikenali. Ia kurma yang masak dan masih lagi belum kering dan mengecut. Apabila ia mengecut dipanggil tamar. Di dalam hadis daripada Anas katanya:

  “Bahawa Rasulullah s.a.w. berbuka puasa dengan beberapa biji rutab sebelum bersolat. Sekiranya tiada rutab, maka dengan beberapa biji tamar, dan sekiranya tiada tamar, maka Baginda minum beberapa teguk air.”

  (Riwayat Imam Ahamd dan Tirmizi, katanya hadis ini hasan) Al-Diya al-Maqdisi (meninggal 643H) telah mensahihkan hadis ini. (lihat: al-Ahadith al-Mukhtarah, 4/411 cetakan: Maktabah al-Nahdah al-Hadithah, Mekah).

  Inilah tertib yang dilakukan oleh Baginda, pilihan pertama ialah rutab, jika tiada tamar dan jika tiada air. Kata al-Mubarakfuri (meninggal 1353H):

  “Hadis ini menjadi dalil disunatkan berbuka puasa dengan rutab, sekiranya tiada, maka dengan tamar, dan sekiranya tiada, maka dengan air. Adapun pendapat yang menyatakan di Mekah disunatkan didahulukan air zam-zam sebelum tamar, atau mencampurkan tamar dengan air zam-zam adalah ditolak. Ini kerana ia menyanggahi sunah. Adapun Nabi telah berpuasa (di Mekah) banyak hari pada tahun pembukaan kota Mekah, namun tidak pernah diriwayatkan baginda menyalahi adat kebiasaannya mendahulukan tamar sebelum air.”

  (al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi, 3/311, cetakan Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut). Di samping itu, dakwaan jika tiada tamar, maka dengan buah-buahan yang lain juga tiada sebarang dalil daripada sunah Nabi s.a.w.

 3. Menyegerakan solat Maghrib selepas berbuka dengan tamar atau air, sekiranya makanan belum dihidangkan. Hadis yang kita nyatakan di atas menunjukkan Baginda Nabi s.a.w. berbuka dengan rutab atau tamar atau air sebelum bersolat Maghrib. Maka kita disunatkan juga mengikuti langkah tersebut, iaitu selepas berbuka dengan perkara-perkara tadi, lantas terus menunaikan solat. Ini sekiranya makanan belum dihidangkan. Adapun sekiranya makanan telah dihidangkan di depan mata, maka dimakruhkan meninggalkan makanan untuk menunaikan solat. Ini berdasarkan apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis baginda Nabi s.a.w. antaranya: Daripada Anas bin Malik r.a.: Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

  “Apabila telah dihidangkan makan malam, maka mulakanlah ia sebelum kamu menunaikan solat Maghrib, dan jangan kamu tergopoh-gapah ketika makan malam kamu.”

  (Riwayat Bukhari dan Muslim).

  Dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar, Baginda s.a.w. bersabda:

  “Apabila dihidangkan makan malam seseorang kamu, sedangkan solat (jamaah) telah didirikan, maka mulailah dengan makan malam. Janganlah dia tergopoh-gapah sehinggalah dia selesa.”

  (Riwayat Bukhari dan Muslim).

  Riwayat di atas juga menambah:

  Bahawa Ibn Umar r.a. apabila dihidangkan untuknya makanan, manakala solat pula sedang didirikan, maka beliau tidak mendatangi solat melainkan hingga beliau selesai makan, sedangkan beliau mendengar bacaan imam. Ini kerana meninggalkan makanan dalam keadaan keinginan yang kuat untuk menjamahnya atau dalam perasaan lapar, boleh menghilangkan khusyuk di dalam solat, disebabkan ingatan terhadap makanan tersebut. Dengan itu para ulama menyatakan dimakruhkan solat setelah makanan terhidang di hadapan mata. Kata an-Nawawi (meninggal 676H): Di dalam hadis-hadis tersebut dimakruhkan solat apabila terhidangnya makanan yang hendak dimakan kerana ia boleh mengganggu hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk.

  (An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, 4/208, cetakan: Dar al-Khair, Beirut).

  Sebenarnya bukan pada makan malam atau solat Maghrib sahaja kita disunatkan mendahulukan makanan yang dihidang sebelum solat, bahkan sunah ini meliputi semua solat dan waktu makan kerana dibimbangi menghilangkan khusyuk. Ini sekiranya makanan telah terhidang di depan mata. Al-Munawi (meninggal 1031H) pula menyebut:

  “Hadis tersebut menyatakan hendaklah didahulukan makan malam sebelum solat Maghrib. Namun ia juga dipraktikkan juga pada solat-solat yang lain. Ini kerana punca arahan ini ialah bimbang hilangnya khusyuk.”

  (al-Munawi, Faidh al-Qadir, 1/295, cetakan: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Mesir).

  Malangnya ada di kalangan yang kurang faham, lalu mereka menyatakan bahawa kalau azan sudah berkumandang, hidangan dan makanan hendaklah ditinggalkan demi mengutamakan solat jemaah. Inilah kedangkalan meneliti hadis-hadis Nabi s.a.w., lalu mengandaikan agama dengan emosi sendiri.

  Adapun sekiranya makanan belum terhidang atau perasaan keinginan terhadap makanan tiada, maka tidaklah dimakruhkan untuk terus solat. Ini bukanlah bererti kita disuruh mementingkan makanan melebihi solat, sebaliknya tujuan arahan Nabi s.a.w. ini ialah untuk memastikan kesempurnaan solat. Al-Imam Ibn Hajar al-`Asqalani (meninggal 852H) memetik ungkapan Ibn Jauzi (meninggal 597H):

  “Ada orang menyangka bahawa mendahulukan makanan sebelum solat adalah bab mendahulukan hak hamba ke atas hak Tuhan. Sebenarnya bukan demikian, tetapi ini adalah menjaga hak Allah agar makhluk masuk ke dalam ibadahnya dengan penuh tumpuan. Sesungguhnya makanan mereka (para sahabat) adalah sedikit dan tidak memutuskan mereka daripada mengikuti solat jemaah.”

  (Ibn Hajar al-`Asqalani, Fath al-Bari, 2/385, cetakan: dar al-Fikr, Beirut).

 4. Makan dengan kadar yang tidak berlebihan ketika berbuka. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t. maksudnya:

  Dan makan dan minumlah kamu, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia tidak suka orang yang berlebih-lebihan.

  (Surah al-`Araf:31).

  Di dalam hadis Baginda s.a.w. menyebut:

  “Anak Adam itu tidak memenuhi suatu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya (memberikan kekuatan kepadanya). Sekiranya tidak dapat, maka satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk pernafasan.”

  (Riwayat Tirmizi, katanya: hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar al-`Asqalani dalam Fath al-Bari menyatakan hadis ini hasan).

  Hadis ini salah difahami oleh sesetengah pihak, lalu mereka menyangka Nabi s.a.w. menyuruh umatnya jika makan, hendaklah satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk pernafasan. Sebenarnya jika kita teliti hadis ini bukan demikian, pembahagian tersebut ialah had maksimum. Kalau boleh kurang daripada itu. Sebab itu Baginda menyebut jika tidak dapat, maka tidak melebihi pembahagian tadi. Namun yang lebih utama digalakkan sekadar yang dapat memberi tenaga.

 5. Berdoa ketika berbuka. Ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w.:

  “Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu, doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka.”

  (Riwayat Ibn Majah, sanadnya pada nilaian hasan dan ke atas. Ishaq bin ‘Abd Allah al-Madani dithiqahkan oleh Abu Zur’ah dan disebut saduq oleh al-Zahabi dalam al-Kasyif ).

  Maka kita boleh berdoa dengan apa sahaja doa yang kita hajati. Doa orang berpuasa makbul disebabkan jiwa yang telah dibersihkan daripada kotoran dosa dan syahwat. Justeru itu al-Munawi menyebut:

  ”Hadis di atas hanya untuk sesiapa yang telah menunaikan tanggungjawab puasa dengan menjaga lidah, hati dan anggota.”

  (Faidh al-Qadir, 2/500).

  Di sana ada doa yang ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. ketika berbuka dan disunatkan kita membacanya:

  “Adalah Rasulullah s.a.w. apabila berbuka, Baginda bersabda: Telah hilanglah dahaga, telah basahlah peluh (hilang kekeringan) dan telah tetaplah pahala, insya-Allah.”

  (Riwayat Abu Daud, sanadnya hasan)

  Namun setiap orang yang menunaikan puasa dengan sepenuhnya, hendaklah merebut peluang doa yang makbul ketika dia berbuka.

 6. Berdoa kepada sesiapa yang menjamu kita berbuka, kata Anas r.a.:

  “Baginda s.a.w. pernah datang kepada (rumah) Saad bin Ubadah. Dia menghidangkan roti dan minyak. Baginda pun makan dan bersabda: Telah berbuka puasa di sisi kamu mereka yang berpuasa, telah makan makanan kamu mereka yang baik dan telah berselawat ke atas kamu para malaikat.”

  (Riwayat Abu Daud, Diya al-Maqdisi dalam Al-Ahadith al-Mukhtarah menyatakan ia sahih 5/158). Maka berdoalah kepada mereka yang menjamu kita berbuka puasa. Ini adab yang sangat baik.

Demikian senarai adab-adab yang terkandung di dalam sunah Nabi s.a.w. ketika berpuasa. Semoga pengamalan adab-adab ini menambahkan lagi pahala puasa kita.

**Artikel yang dicadangkan untuk bacaan bersempena dengan Ramadhan ini ialah “Puasa Tidak Boleh Berpisah Dari Dalil Sunah”. Sila klik di sini untuk artikel tersebut.

More

Erti Kemerdekaan menurut Islam

0 comments

Erti sebuah kemerdekaan menurut kaca mata Islam. Merdeka merujuk kepada satu suasana di mana wujudnya kebebasan sama ada bebas menjalani pemerintahan atau bebas hidup melakukan apa yang diinginkan. Kalau dirujuk kepada kamus ia berdefinisi antaranya - berkerajaan sendiri, tidak terhalang, tidak terkongkong dan berdikari.

Kemerdekaan bererti kebebasan, kelepasan dan keleluasaan. Ini semua erti dalam kamus kehidupan dan apa yang pernah dirasai oleh orang-orang dahulu. Apa yang ingin kita bincangkan di sini ialah bagaimana untuk mendefinisikan kemerdekaan di mana zamannya adalah zaman yang sudah lama meninggalkan kesan seperti zaman penjajahan dahulu. Remaja dan anak-anak muda sudah tidak merasai segalanya tentang zaman penjajahan dahulu. Sehinggakan mereka tidak tahu hendak merasai erti kemerdekaan seperti yang dirasai oleh orang-orang sezaman dengan Almarhum Tunku Abdul Rahman Al-Hajj.

Sebenarnya kemerdekaan menurut Islam adalah merdekanya seseorang hamba daripada suruhan dan larangan Allah. Kalau mereka tahu apa yang disuruh Allah dan tahu apa yang dilarang Allah, ini merupakan satu kemerdekaan yang begitu besar yang mesti diingat oleh semua orang. Ini bermakna diri mereka sudah tidak dijajah lagi daripada anasir-anasir yang boleh merosakkan kepercayaan dan kefahaman mereka mengenai suruhan dan larangan Allah terhadap mereka.

Merdeka dan bebaslah diri kita daripada perkara-perkara yang melalaikan, yang merosakkan, yang membuatkan seluruh alam marah terutama sekali Pencipta kita yakni Allah Taala Yang Maha Agung. Merdekalah diri kita dari perkara kejahatan yang sering kita lakukan tanpa disedari atau disengajakan. Sekiranya kita dapat membebaskan diri kita daripada belenggu-belenggu kehancuran itu yakni kehancuran di Akhirat maka baharulah kita berada di dalam sebuah zaman atau negara yang merdeka.

Kemerdekaan bukan sahaja negara kita sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa asing tetapi kita juga sudah tidak lagi dijajah minda dan fikiran oleh mereka. Namun begitu, kalau dilihat kepada keadaan negara kita sekarang seolah-olah kita masih lagi dijajah oleh mereka tanpa kita sedari. Cuba lihat kepada anak-anak melayu kita yang Islam katakan, mereka memakai pakaian yang melambangkan kebanggaan barat tanpa segan silu. Ada yang nampak belakang pinggul seakan-akan pakaian itu tidak cukup kainnya. Namun mereka kata inilah trend yang patut dibanggakan.

Kalau beginilah sebuah negara yang dikatakan merdeka, maka Islam datang untuk memerdekakan mereka dengan sebenar-benar erti kemerdekaan. Marilah sama-sama kita merdekakan diri kita, jiwa kita, dengan keimanan yang jitu kepada Allah. Dengan sentiasa memerhatikan apa yang berlaku di sekeliling kita ini. Banyak sekali petunjuk-petunjuk dan hikmah-hikmah yang Allah turunkan kepada kita untuk kita mengambil i'tibar dan pengajaran. Janganlah kita menunggu-nunggu lagi bala-bala Allah turun ke atas kita. Cukuplah dengan apa yang telah dan sedang berlaku kepada kita.

Ini semua adalah untuk memberikan kesedaran kepada ummat Islam yang semakin lupa dan lalai dengan perintah Allah. Semakin jauh dengan Allah sehinggakan semakin ramai orang-orang jahil di sekeliling kita. Jangan nanti Allah turunkan bala yang lebih besar dan hebat daripada H1N1 baharulah kita hendak bertindak. Bertindaklah sekarang bersempena dengan tarikh kemerdekaan negara kita yang ke 52 ini pada jam 12 tengah malam setiap bulan Ogos pada setiap tahun.

Merdekakah kita? Merdekakah mereka? Merdekakah negara kita? Kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan adalah kenikmatan. Kenikmatan hendaklah sama-sama dirasainya. Jangan hanya segelintir sahaja yang merasai kenikmatan itu. Kita pun mahu, anak kita pun hendak, bangsa kita pun inginkan. Ayuh wahai saudara-saudara semua marilah sama-sama kita mengecapi erti kemerdekaan yang sebenar-benarnya.

MERDEKA!!! MERDEKA!!!

More

Doa Seorang Ibu Sangat Mustajab

0 comments


Satu rombongan pengembara yang berjalan di padang pasir memutuskan untuk berhenti rehat di satu kawasan sebelum tiba di Basrah. Kepenatan dan dahaga, mereka menggunakan kesempatan berteduh di satu kawasan kolam untuk memulihkan kembali tenaga yang hilang.
Tanpa disedari, waktu berjalan pantas. Hari mula suram kerana petang semakin tua. Mereka memutuskan untuk bermalam di situ sebelum meneruskan pengembaraan keesokan hari.
Sewaktu berehat di situ, tiba-tiba mereka terdengar bunyi binatang menjerit-jerit. Semua ahli rombongan tertanya-tanya dari mana datangnya bunyi itu. "Bunyi apakah itu?" tanya seorang daripada mereka. Semuanya menggelengkan kepala.
Tiba-tiba seorang lelaki bersuara: "Mahukah kalian aku ceritakan asal-usul bunyi itu?"
Mereka mengangguk kepala. Bunyi haiwan itu memang mengganggu dan mengundang rasa ingin tahu yang tinggi. "Suara itu sebenarnya datangnya dari sebuah kubur tidak jauh dari sini. Arwah itu mempunyai pertalian persaudaraan dengan aku," cerita lelaki berkenaan.
Semua ahli rombongan mendengar dengan khusyuk. "Ketika hidupnya dulu, lelaki itu suka membantah cakap ibunya. Ia berpendapat segala yang dilakukannya adalah betul, manakala nasihat ibunya tidak pernah diendahkan.
"Pada suatu hari kerana tidak tahan dengan leteran ibunya, dia membalas kata-kata si ibu dengan suara himar (keldai). Dia berkata demikian tanpa menyedari si ibu itulah yang bersusah payah mengadung dan melahirkannya. Si ibu itulah yang membesarkannya dengan penuh kesulitan dan keperitan tanpa mempedulikan diri sendiri semata-mata kerana kasih dan sayang kepadanya.
"Kata-kata itu sangat melukakan hati si ibu. Dengan kekecewaan, si ibu yang terguris perasaaannya berdoa kepada Allah semoga anaknya dijadikan himar. Akhirnya selepas meninggal dunia, suara seperti itulah yang selalu kedengaran dari kubur anak derhaka itu," cerita lelaki berkenaan.
Semua ahli rombongan mendengar dan mengeluh keinsafan. Mereka lalu beristighfar dan berdoa kepada Allah semoga kejadian itu dapat diteladani. Sesungguhnya doa seorang ibu sangat mustajab.


More

Taubat membersihkan hati

0 comments

Taubat bermaksud kembali daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah Allah. Orang yang berdosa seolah-olah mereka ini meninggalkan Allah. Apabila mereka sudah bertaubat maka diibaratkan seperti pulang kepada Allah kembali. Bertaubat hendaklah dilakukan pada setiap hari dan setiap masa. Bukannya bila umur sudah tua barulah hendak bertaubat.

Bagaimana hendak bertaubat daripada dosa?
1. tinggalkan perkara dosa yang pernah dilakukan dulu
2. rasa menyesal dengan dosa yang dilakukan itu
3. berjanji dengan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa yang pernah dilakukan itu.
4. jangan lupa solat taubat, kalau boleh lakukanlah setiap hari dengan ikhlas.
5. sentiasa memohon doa dan keampunan dari Allah supaya Allah memaafkan segala dosa kita.

Ingat! Perkara ini mesti dilakukan dengan seberapa segera kerana setiap perkara yang baik tidak elok dilengah-lengahkan. Jangan tunggu dan tangguh untuk melakukan perkara yang baik terutama sekali tentang persoalan TAUBAT. Jangan tunggu bila sakit atau kesusahan atau dah terasa nyawa di kerongkong baru hendak insaf.

Sebenarnya kita mesti melakukan perkara baik dan kebajikan ini sewaktu tubuh kita masih sihat dan segar. Ini kerana ketika sihat segala amalan dapat dilakukan dengan baik dan akan mendapat hasil pulangan yang lebih berkesan dan bermakna.

Kita perlu sedar juga betapa Allah Taala sangat sukakan hambanya yang sentiasa sedar dan bertaubat di atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan. Namun taubat yang dilakukan itu mestilah dengan bersungguh-sungguh atau dipanggil TAUBAT NASUHA.

Ada tanda-tanda taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Taala.

Pada yang diterima ada tandanya iaitu:
1. selepas bertaubat keadaannya lebih baik dari sebelumnya.
2. merasa takut dengan azab Allah.
3. menahan diri dari melakukan maksiat.
4. menyesal dengan dosa yang dilakukan dan
5. merasa hina diri dan tawadhuk.

Manakala tanda-tanda taubat tidak diterima ialah:
1. ia merasa lemah keazaman dalam bertaubat.
2. merasa seronok dalam kemaksiatan.
3. hati menjadi keras tidak mengalirkan air mata
4. tidak takut terhadap peristiwa-peristiwa kematian serta azab api neraka.
5. tidak melakukan amalan soleh selepas bertaubat.

Justeru itu, hendaklah kita sentiasa bertaubat kepada Allah di atas segala dosa yang dilakukan kerana manusia di atas muka bumi ini tidak pernah sunyi dari melakukan dosa. Pesan Luqman al-Hakim ”Wahai anakku, janganlah kamu melambatkan taubat kerana mati itu datang secara mengejut”.


More

Bersedekahlah di Bulan Puasa

0 comments

Bulan Ramadhan yang mulia umpama bulan menuai pahala dan kebajikan berganda. Bukan sahaja Allah menjanjikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik dan beramal saleh di bulan ini, bahkan merasa gembira dengan kedatangan Ramadhan sahaja sudah cukup bagi Allah menghulurkan keampunanNya kepada manusia.

Perhatikan firman Allah Subhanahu wataala dalam surah Al-Baqarah :
" مثل الدين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم "
Maksudnya “ bandingan mereka yang memberikan sedeqah harta bendanya di jalan Allah umpama menanam sebutir benih, ia menumbuhkan tujuh untaian dan pada setiap untaian itu terdapat seratus butir. Dan Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang yang dikehendaki, dan Allah itu maha luas lagi Maha Mengetahui” .

Ibnu Abbas (R.A) meriwayatkan :
" كان رسول الله (ص) أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان "
“ Rasulullah S.A.W merupakan manusia paling pemurah. Sifat pemurahnya paling ketara dapat dilihat pada bulan Ramadhan “. (Riwayat Bukhari & Muslim).

Selain menyahut seruan Allah dan Rasulnya, bersedeqah terutamanya pada bulan Ramadhan menghimpunkan kebaikan-kebaikan berikut :

1) Sedeqah Menawarkan Ruang Penyucian Jiwa
Allah S.W.T menjanjikan bentuk penyucian jiwa dengan cara paling mudah iaitu melalui bersedeqah. Firman Allah :
"خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم , إن صلوتك سكن لهم والله سميع عليم" Lafaz تطهرهم mengunjurkan bahawa sedeqah mampu menyucikan jiwa manusia dari karat noda dan dosa yang telah dikumpulkannya, sementara وتزكيهم memberi isyarat sampai kepada maqam pembersihan jiwa dengan mengamalkan sifat-sifat terpuji .

2) Sedeqah Manjadi Lembayung Pelindung Panas Akhirat

Tidak ada sesiapapun dapat meramalkan nasibnya ketika berada di hari akhirat nanti. Hari di mana matahari menjarak sejengkal di atas kepala, titis peluh mengalir sederas aliran sungai dek panasnya hari tersebut. Detik inilah akan mara ‘ sedeqah’ menjadi lembayung penahan panas buat tuannya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan daripada Aqbah b, ‘Amir (R.A):
" كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس "
“ setiap individu (di akhirat kelak) pasti akan berada di bawah lindungan sedeqahnya sehinggalah selesai pengadilan dijalankan di antara manusia ” . ( Disahihkan oleh Muslim)

Usah dipandang ringan amalan ‘sedeqah’ ini. Hiasilah Ramadhan dengan menggandakan sedeqah kita walau dengan secarik buah kurma, meski hanya seteguk air atau semanis bicara, dan jika tidak mampu bersedeqahlah dengan sepotong ayat Al-Quran, sebarang bentuk bantuan waktu diperlukan, jika itupun tidak berdaya dilunasi maka berdoalah mohon ampunan dan rahmat untuk diri serta mereka yang meminta. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan doa tersebut untuk dikabulkan.

Nah besar sekali rahmat Allah bagi si pemberi sedeqah sehingga seorang para solehin diriwayatkan pernah berkata “ tika aku didatangi faqir miskin memohon sedeqah aku mengalu-alukannya..selamat datang orang yang akan membawa bekalan kami untuk disampaikan kepada Allah tuhan kami”.
More

Nilai Masa Dalam Kehidupan Seorang Mukmin

0 comments


Seorang Mukmin memiliki perasaan yang paling dalam terhadap nilai masa. Sesungguhnya Allah akan menyoalnya kelak pada Hari Pembalasan tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Tentang masa mudanya, untuk apa dipergunakan? Seorang Mukmin akan menjadi kikir terhadap masanya jika disia-siakan dalam permainan atau dihamburkan seperti angin yang bertiup. Masa adalah modal pokok orang Mukmin. Bagaimana mungkin mensia-siakannya sehingga ia rugi? Masa sesungguhnya adalah nikmat yang wajib disyukuri dengan cara memanfaatkannya. Tidak boleh diingkari dengan cara mensia-siakannya. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ”Sesungguhnya malam dan siang bekerja untukmu, kerana itu bekerjalah kamu pada keduanya”.

Setiap Mukmin merasa seolah-olah setiap hari, matahari dan fajar memanggilnya dengan suara keras; ”Wahai manusia, aku adalah makhluk baru. Aku akan menyaksikan pekerjaanmu. Berbekallah engkau dariku dan manfaatkanlah aku dengan amal soleh, sesungguhnya aku tidak pernah kembali selama-lamanya”. Setiap Mukmin merasa takut hari-harinya akan lari dari genggamannya, kosong dari amal hari ini sampai pada hari esok. Pada esok hari sudah ada amal lain yang menunggunya sehingga tidak sempat mengerjakan pekerjaan pada hari-hari lainnya.

Demikian pula seorang Mukmin memiliki keinginan kuat agar hari ini lebih baik dari hari semalam. Hari esok lebih baik dari hari ini. Ia ingin hidup panjang – setelah kematiannya – sepanjang amal perbuatannya dan sepanjang kebaikan dampak amal perbuatannya. Seorang Mukmin memiliki keinginan kuat untuk mewariskan ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang baik, program yang menghasilkan sesuatu, sedekah jariah atau keturunan yang soleh.


More

Sunnah Mengkhatamkan Al-Quran Pada Bulan Ramadan

0 comments

Ramadan adalah bulan istimewa berbanding bulan-bulan lain. Pada bulan itu diturunkan al-Quran, terdapat lailatulqadar, digandakan amalan, syaitan-syaitan dirantai dan pelbagai keistimewaan lain yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain.

Antara amalanpaling utama yang patut dilakukan oleh setiap muslim di bulan Ramadan yang diberkati ini ialah mengkhatamkan al-Quran. Tsabit perbuatan nabi SAW mengkhatamkan al-Quran sebanyak dua kali bersama Jibril a.s pada tahun baginda diwafatkan.

Ini bermakna, sunnah membaca al-Quran dan mengkhatamnya sambil menghayati makna ayat bukan sekadar membaca sahaja. Ini kerana, tujuan membaca al-Quran akan hilang tanpa menghayati isinya.

Menurut Ibrahim al- Nakha'i, al-Aswad mengkhatam al-Quran dua malam sekali pada bulan Ramadan.

Qatadah pula mengkhatam al-Quran setiap minggu. Pada bulan Ramadan, dia mengkhatam al-Quran sebanyak tiga kali. Apabila tiba sepuluh hari terakhir Ramadan, dia akan mengkhatam pada setiap malam.

Mujahid pula mengkhatam al-Quran setiap malam pada bulan Ramadan.

Menurut Mujahid, Ali bin al-Azdiy mengkhatam al-Quran setiap malam pada bulan Ramadan.

Menurut al-Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafie mengkhatam al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan.
More

Ramadan Bulan Al-Quran

0 comments

Firman Allah TAALA:
Maksudnya:
"(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa ialah) pada bulan Ramadan yang mana diturunkan al-Quran pada bulan itu. Ia menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah". - Surah al-Baqarah: 185

Tajuk perbincangan:
1. Sunnah mengkhatamkan al-Quran pada bulan Ramadan
2. Al-Quran mampu menggetarkan jiwa
3. Satu huruf bersamaan sepuluh pahala
4. Beza Mukmin dan Munafik yang membaca Al-Quran
5. Tadabbur al-Quran menambahkan ketakwaan
6. Al-Quran sudah ditinggalkan
7. Rumah sunyi daripada bacaan al-Quran
8. Ahli Al-Quran bersama Nabi SAW
9. Belajarlah al-Quran
10. Cara terbaik menuju ke Syurga
11. Berusaha menghafaz al-Quran
12. Tanpa al-Quran jiwa menjadi kosong
13. Darjat ahli al-Quran
14. Memakaikan mahkota buat Ibu Bapa
15. Al-Quran membela temannya
16. Kecelakaan umat yang mempermainkan al-Quran

More

Hukum Beri Zakat Kepada Anak Sendiri

0 comments

Zakat wajib diberi kepada lapan asnaf yang telah disyaratkan di dalam Islam iaitu:
1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Riqab (hamba yang menebus diri cara ansuran)
6. Gharim
7. Fi Sabilillah
8. Musafir

Selain daripada lapan golongan ini, adalah tidak layak dan juga tidak wajib menerima zakat pemberian orang lain ataupun keluarganya sendiri.

Anak-anak tidak wajar menerima zakat daripada ibu atau bapanya sendiri kecuali pemberian orang lain kepada dirinya. Ini kerana anak adalah di bawah tanggungjawab keluarganya.
More

7 Petanda Kebahagiaan

0 comments

Tujuh petanda kebahagiaan dunia

Dari Ibnu Abbas ra, ada 7 petanda kebahagiaan dunia, iaitu :

1. Qalbun syakirun atau hati yang selalu bersyukur - Bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah terutama sekali apa yang kita miliki seperti pancaindera dan alam yang kita kecapi ini.

2. Al azwaju shalihah, iaitu pasangan hidup yang soleh - Dikurniakan oleh Allah pasangan yang baik merupakan suatu pemberian yang agung dari Ilahi. Sedap mata memandang, sedap lagi hati menerima.

3. Al auladun abrar, iaitu anak yang soleh - Suatu kebahagiaan yang besar apabila dikurniakan anak yang baik-baik. Inilah harta yang tidak akan merugikan kita sampai hari Kiamat.

4. Albiatu sholihah, iaitu lingkungan yang kondusif untuk iman kita

5. Al malul halal, atau harta yang halal - Harta yang halal lagi baik memang wajib dicari oleh setiap Muslim. Kerana harta yang dimakan itu menjadi darah daging yang akan dikira oleh Allah Taala kelak.

6. Tafakur fi dien, atau semangat untuk memahami agama - Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam bermula dari kecil sampai dekat mati. Ilmu yang dituntut itu mestilah diamalkan.

7. Umur yang barakah - ertinya umur yang semakin tua semakin soleh, yang setiap detiknya diisi dengan amal ibadah.

Hidup ini akan indah seindah indahnya…dan dikurniakan dengan ’syurga ajilah”..nikmat syurga yang disegerakan semasa masih berada dialam dunia ini..
Walaupun hidup miskin tetapi terasa selesa..
walaupun berada ditempat yang sempit tetapi terasa luas..
Apa rahsianya….hati yang sentiasa ZIKRULLAH…
Firman Allah swt..
“Sesungguhnya hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang”
(surah ar rad ayat 28)
Ini adalah jaminan yang diberi oleh Allah swt sendiri dan tidak mungkin DIA mungkir janji…
Oleh itu berzikir lah(hidupkan hati dengan selalu menyebut nama Allah) setiap masa dan ketika,setiap waktu,setiap saat walau dimana kita berada..
Hati yang sentiasa berzikrullah adalah sebenarnya ’sunnah’ para nabi,para rasul,para sahabat,para waliyullah dan diri baginda Rasulullah saw sendiri..
Kerana zikrullah mereka sentiasa tenang dan sentiasa dalam perlindungan Allah swt..
Oleh itu carilah amalan zikir hati ini melalui para mursyid..
More

Niat Puasa dan Doa Berbuka Puasa

0 comments
More

Jangan Tinggal Puasa

0 comments

Berpuasa di bulan Ramadan merupakan satu kewajipan ke atas umat Islam. Orang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran adalah rugi. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:

"Barangsiapa yang tidak berpuasa sehari dalam bulan Ramadan tanpa keuzuran, dia tidak akan memperoleh ganjaran dan kelebihan Ramadan walaupun dia menggantikan puasa Ramadan tersebut sepanjang masa sehingga hari Kiamat ".
(HR at-Tirmidhi)

SIAPA YANG DIHARUSKAN BERBUKA PUASA?

1. Perempuan dalam keadaan haid atau nifas bahkan wajib berbuka.
2. Sakit yang membahayakan jika dia meneruskan puasa.
3. Tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan – mencemaskan.
4. Ketika dalam musafir sejauh dua marhalah (kira-kira 90 km) atau lebih.
5. Orang tua yang tiada kuasa (daya) berpuasa.
6. Perempuan yang sedang mengandung.
7. Ibu yang menyusukan anak kecil.

Jangan kita melakukan ibadah puasa hanya kerana dipaksa oleh ibu bapa dan menganggapnya sebagai satu ibadah tradisi. Mereka melaksanakan puasa lantaran sejak kecil memang telah dibiasakan untuk melakukannya sebagaimana orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Ibadah puasa mesti didukung oleh pengertian dan pemahaman.

Puasa ganti atau qadha itu wajib kepada mereka yang meninggalkan puasa sebaik sahaja bulan Ramadan berakhir. Puasa qadha tidak wajib dilaksanakan serta merta dan ia boleh dilakukan sepanjang tahun sehingga Ramadan berikutnya.

Apabila seseorang melambatkan qadha puasa sehingga bertemu Ramadan yang berikutnya tanpa uzur, dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada fakir atau miskin. Para ulama' bersependapat, orang yang meninggalkan puasa dan terlambat qadha kerana uzur, tiba-tiba dia meninggal dunia; qadha tidak wajib ke atasnya dan keluarganya. Berbeza bagi mereka yang mati tanpa sempat menggantikan puasa kerana kecuaiannya, sekiranya berlaku; ahli keluarga perlu membayar fidyah atau qadha puasa bagi pihaknya.

Di dalam al-Quran, Allah menyatakan tentang mereka yang diharuskan meninggalkan puasa Ramadan melalui surah al-Baqarah ayat 184:
Bermaksud:
…" Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa/qadha) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi mereka yang keberatan (uzur) untuk menjalankan ibadat puasa (jika mereka tidak berpuasa) wajib membayar fidyah (iaitu memberi makan seorang miskin)"…

Kesimpulannya, puasa itu sama ada wajib ataupun sunat mempunyai nilai kelebihan pahala dan latihan diri bagi orang yang beriman dan menghayati amalannya dengan sempurna. Ramai yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk seseorang berubah ke arah kebaikan. Ramadan yang berlalu tiada gantinya dan kita pun tidak pasti adakah Ramadan yang akan datang ada ruang dan kesempatan untuk kita laluinya. Hargailah Ramadan kita yang tiada galang gantinya.More

Berpuasa Sepenuhnya

0 comments

Sebagaimana kita maklum ibadat puasa ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga, bukan sahaja perut tetapi semua pancaindera turut berpuasa. Ulamak Arab ada berkata: “Kejayaan yang bermakna ketika berpuasa ialah dengan menjadikan semua pancaindera dan organ seperti mata, telinga, hati dan fikiran turut sama berpuasa bersama-sama perut. Dengan ini akan mengelakkannya dari melakukan perkara yang sia-sia." Jabir bin Abdillah r.a juga pernah berkata: “Jika kamu berpuasa, hendaklah berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu dari dusta dan dosa.”

Bagi mendapat kesempurnaan ibadat puasa,kita perlu menjaga semua pancaindera kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat puasa. Oleh itu untuk mencapai kesempurnaan ibadat puasa kita perlulah menjaga pancaindera kita iaitu:

1. Kita hendaklah menjaga mata dan menahannya dari melihat segala perkara yang tercela dan dibenci oleh agama contohnya melihat aurat seseorang yang bukan mahram kita.
2. Hendaklah kita memelihara lidah dari bercakap perkara yang tidak berfaedah dan tercela seperti menuturkan kata–kata yang kasar dan biadap kepada rakan. Dalam hal ini Rasulullah S.A.W pernah mengingatkan kita dengan sabdanya yang bermaksud: “Jika ada orang yang berkata-kata kotor kepadanya, maka katakan kepada orang itu bahawasanya aku sedang berpuasa.”
3. Kita juga perlu memelihara pendengaran dari mendengar hal–hal yang dilarang dan dibenci agama seperti mendengar muzik yang mengkhayalkan sebab setiap yang haram diucapkan, haram pula didengarkan, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:
    
Maksudnya: "Mereka itu suka mendengar perkara yang bohong dan memakan barang yang haram." Al Maidah: 42
4. Selain daripada itu, kita hendaklah juga memelihara kaki dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah seperti pergaduhan dan perbalahan serta kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan demi menjaga kesucian bulan Ramadan. Jauhkanlah diri dari berkunjung ke tempat-tempat maksiat dan pusat-pusat membeli belah untuk tujuan melepak bersama-sama kawan.
5. Seterusnya kita juga mestilah memeihara tangan kita dari melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri, menyentuh seseorang yang bukan mahram, memukul, bergaduh dan mengambil barang-barang yang bukan milik kita.
6. Akhirnya kita juga perlu menegah dan menahan perut kita dari memakan makanan yang syubhah (yang diragui) ketika berbuka puasa seperti memakan makanan ringan yang mudah didapati di kedai tetapi diragui status halalnya. Sebaliknya berbukalah dengan makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w seperti kurma, kismis dan buah-buahan segar.
Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha menjaga seluruh pancaindera semasa berpuasa agar puasa kita menjadi sempurna dan mendapat pahala. Ini kerana punca hilangnya pahala disebabkan kegagalan menjaga pancaindera ketika berpuasa. Oleh itu marilah sama-sama kita berdoa: “Ya Allah, jadikanlah puasaku, puasa orang yang benar-benar berpuasa. segala dosa." Amin Ya Rabbal Alamin.

More

Ramadan Yang Dinanti-nantikan

0 comments

Kalau ada tetamu agung yang kita nanti-nantikan, maka Ramadan adalah tetamu agung yang kita nanti-nantikan. Tetamu yang agung itu telah tiba. Ahlan wa sahlan Ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan.

Marilah kita sama-sama berfikir, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang amat dinanti-nantikan oleh Nabi Muhammad s.a.w, para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Mereka begitu merindui Ramadan bahkan mereka menanti-nanti kedatangan Ramadan sejak dari bulan Safar lagi. Jika Ramadan bukan bulan yang amat istimewa, sudah tentulah mereka tidak akan menanti-nanti kedatangannya.

Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT sebanyak 70 kali ganda. Malah kita sebagai pekerja sudah tentu kita akan melakukan kerja bersungguh-sungguh jika upahnya lumayan. Begitu juga dengan melakukan ibadah di bulan puasa ini. Ubadah bin Samit r.a meriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Ramadan hampir tiba Rasulullah s.a.w. bersabda:

حَضَرَنَا رَمَضَانُ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ الله فِيْهِ فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيْبُ فِيْهِ الدُّعَاءَ

“Telah datang kepadamu bulan Ramadan, di mana Allah melimpah ruahkan di dalamnya dengan keberkatan, menurunkan rahmat, mengampuni dosa-dosa kamu, memakbulkan doa-doa kamu.
(HR Tabrani)

Demikianlah sekiranya manusia tahu akan kelebihan bulan Ramadan ini, sudah tentulah umat manusia akan mengharapkan sepanjang tahun adalah Ramadan.

Inilah bulan untuk mengaut keuntungan pahala yang berlipat ganda, bulan untuk meningkatkan lagi amal ibadah. Oleh itu, jauhkan diri dari perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Jagalah penglihatan, pendengaran dan peliharalah lidah daripada melakukan perkara-perkara keji dan haram.

Oleh itu, rebutlah keberkatan dan kemuliaan Ramadan Begitulah di antara kelebihan orang berpuasa. Malahan ganjaran di akhirat adalah lebih besar jika hendak dibandingkan dengan nikmat dunia yang hanya sementara.

Maka hendaklah anda berpuasa dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan. Amalan tanpa disertai keikhlasan tidak di terima oleh Allah.

Oleh itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Perbaikilah akhlak dan tingkahlaku kita di bulan puasa. Jangan pula nanti ada yang makan di khalayak ramai di bulan Ramadan. Sedangkan bangsa lain (Cina & India) lebih tahu dan menghormati bulan Ramadan.More

Selawat Penangkal Wabak

0 comments


Imam Syihaabuddin al-Qasthalaani rahimahUllah menyatakan bahawa sebahagian ulama menamakan bulan Sya'baan adalah "Syahrush Sholati 'alan Nabiy" iaitu bulan sholawat ke atas Junjungan Nabi SAW. Ini adalah kerana ayat 56 surah al-Ahzaab yang memerintahkan kita bersholawat ke atas Junjungan Nabi SAW diturunkan dalam bulan yang mulia ini. Oleh itu marilah kita memperbanyakkan lagi sholawat ke atas Junjungan Nabi SAW dalam bulan yang berkat ini. Sungguh amalan bersholawat mempunyai berbagai kelebihan dan keberkatan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Antara fadhilat sholawat untuk kesejahteraan hidup kita di dunia ialah ianya boleh menjadi sebab bagi tertolaknya atau terhindarnya penularan wabak penyakit berjangkit sebagaimana pernyataan sebahagian ulama dan sholihin seperti Syaikh Ibnu Abi Hajlah dan Syaikh Ibnu Khathib.

Maka tidak hairan jika beberapa ulama telah mengarang shighah sholawat yang mengandungi permohonan kepada Allah dengan berkat Junjungan SAW dan berkat sholawat agar diberikan kesembuhan daripada penyakit dan dihindarkan segala wabak. Maka terhasillah shighah Sholawat Syifa` dan sebagainya. Selain daripada Sholawat Syifa` yang telah masyhur itu, Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahUllah menyebut dalam "Sa`aadatud Daarain" halaman 629 akan satu lagi faedah bagi menolak tha`un (wabak berjangkit) dengan bersholawat dengan untaian sholawat seperti berikut:-

Ya Allah, kurniakanlah sholawat ke atas Junjungan Sayyidina Muhammad dan atas keluarga baginda; Sholawat yang Engkau tolakkan (hindarkan) daripada kami dengan keberkatannya akan segala serangan penyakit dan wabak penyakit. Wahai Tuhan yang urusanNya apabila Dia menghendaki sesuatu memadai Dia berfirman "Jadi" maka jadilah ia (tamsil bagi kehebatan dan kekuasaanNya yang mutlak).
Mudah-mudahan dengan berkat jah Junjungan Nabi SAW, Allah SWT selamatkan kita sekalian dari segala wabak penyakit termasuklah H1N1 dan lain-lain bencana dunia dan akhirat.
More

Teman Setia Kami

Tafsir al-Quran Miracle Reference 22 in 1

Dapatkan Sekarang. Tempahan boleh dibuat dengan menghantar email kepada saya di: fazakkeer@gmail.com atau arqustany@gmail.com. Sementara stok dengan saya masih ada. Harga yang ditawarkan masa sekarang ialah RM150.00 sebuah (termasuk penghantaran hanya di semenanjung Malaysia) Jika mengambil sendiri harga hanya RM130.00 sebuah.

Ruangan Iklan

Jika ada sesiapa yang ingin mengiklankan bisnes mereka bolehlah emailkan kepada saya di: fazakkeer@gmail.com

wibiya widget

Download MP3 Ceramah

MP3 Ceramah: Tuan Ibrahim Tuan Man

1. Antara Ahli Syurga & Neraka
2. Antara Ujian & Bala
3. Azab Neraka
4. Dajjal
5. Ikhlas Dalam Amalan
6. Mendidik Anak Yang Soleh
7. Kelahiran & Kematian


MP3 Ceramah: Ustaz Azhar Idrus

1. 12 Ribu Dosa
http://www.mediafire.com/?yvmj4zlzwmm
2. Dua Kali Bodoh
http://www.mediafire.com/?diwzhy12tjk
3. 28 Nabi
http://www.mediafire.com/?nmtwn0u0zyk
4. Adab Sembelih
http://www.mediafire.com/?bdmjmudmk4z
5. Air Zam Zam
http://www.mediafire.com/?ztmrahzzzti
6. Alam Barzakh
http://www.mediafire.com/?yuqlqym15n4
7. Amanah yang Semakin Hilang
http://www.mediafire.com/?tnqkwjjotnt
8. Anak Derhaka
http://www.mediafire.com/?om1ygodmmnt
9. Angin Merah
http://www.mediafire.com/?it5g0jddmj0
10. Awek Takraw
http://www.mediafire.com/?w2wnozmjzua
11. Bab Jenazah
http://www.mediafire.com/?dmmj0mojjjz
12. Bahaya Fitnah
http://www.mediafire.com/?qntgdndzrco
13. Bahaya Kemewahan
http://www.mediafire.com/?h3zzyzmymht
14. Baiki Agama
http://www.mediafire.com/?ixjmoh4mwry
15. Baju Telanjang
http://www.mediafire.com/?d1e2ytwmzwc
16. Basuh Hati
http://www.mediafire.com/?idh4qnzqjhm
17. Batu Pelesit
http://www.mediafire.com/?gv3v1kndhmjMP3 Ceramah: Dato Ismail Kamus

1. Adab & Hikmah Menziarahi Orang Sakit: klik di sini
2. Perjalanan Umur: klik di sini
3. Asbab Nuzul: klik di sini
4. Adab vs Ibadat: klik di sini
5. 6 perkara antara doa dan zikir: klik di sini
6. Cari Hidayah: klik di sini
7. Apa Perlu Tauliah: klik di sini
8. Bidaah Dalam Solat
: klik di sini
9. Fitnah Kubur: klik di sini
10. Hukum Berjampi: klik di sini
11. Kelebihan Ilmu: klik di sini
12. Kelebihan Umat Nabi Muhammad: klik di sini
13. Alam Jin 1: klik di sini
14. Alam Jin 2: klik di sini
15. Alam Jin 3: klik di sini
16. Mengenal Jin 1: klik di sini
17. Mengenal Jin 2: klik di sini
18. Mengenal Jin 3: klik di sini
19. Mengenal Jin 4: klik di sini
20. Mengenal Jin 5: klik di siniMP3 Ceramah: Tuan Guru Nik Abdul Aziz

1. Malam Nisfu Sya'ban: klik di sini
2. Bohong yang dibolehkan: klik di sini
3. Bertauhid mengenal Allah: klik di sini
4. Asal Usul Sifat 20: klik di sini
5. Doa Mengukuhkan Hati Si Mati: klik di sini
6. Ikat Setia Cara Islam: klik di sini
7. Islam Daya Penyelesaian: klik di sini
8. Keadilan Islam: klik di sini
9. Konsep Barakah Dalam Islam: klik di sini
10. Kunjungan Munkar Nakir: klik di sini


MP3 Ceramah: Dato Haron Din

1. Talaqqi Al-Fatihah: Klik di sini
2. Talaqqi Selawat Syifa': Klik di sini
3. Jiwa yang Tenang: Klik di sini
4. Israk Mikraj 1: Klik di sini
5. Israk Mikraj 2: Klik di sini
6. Manusia dan Islam: Klik di sini
7. Cabaran Perjuangan Islam: Klik di sini
8. Cahaya Iman: Klik di sini
9.
Cintai Islam: Klik di sini
10. Ikuti Para Ulama': Klik di sini
11. 4 Halangan Daie (side A): Klik di sini
12. 4 Halangan Daie (side B): Klik di sini


MP3 Ceramah: Ustaz Zaharuddin Abd Rahman

1. Halal Haram (Aurat): klik di sini
2. Halal Haram Pelaburan Saham: klik di sini
3. Kaedah & Hukum Jual Beli: klik di sini
4. Pelaburan Internet: klik di sini
5. Maulid Nabi: klik di sini
6. Penjelasan FOREX: klik di sini
7. Rasulullah Pakar Ekonomi: klik di sini


Muat turun

Doa-doa
Doa harian: klik di sini
Doa masuk hutan: klik di sini
Doa sakit kepala: klik di sini
Doa Bismillah enam: klik di sini
Doa Istikharah: klik di sini
Doa jamuan akhir tahun: klik di sini
Doa kejayaan: klik di sini
Doa pengasih anak: klik di sini
Doa peperiksaan: klik di sini
Doa kem bestari solat: klik di sini
Doa Yaasiin: klik di sini
Doa sempena mesyuarat: klik di sini
Doa angin ahmar: klik di sini
Doa Solat Hajat: klik di sini
Doa Solat Dhuha: klik di sini
Doa Solat Tahajjud: klik di sini
Doa Solat Terawih: klik di sini
Doa Solat Witir: klik di sini
Doa Sepanjang Mengerjakan Haji: klik di sini


Selawat Nabi
Selawat al-I'tiraf: klik di sini
Selawat Badar: klik di sini
Ya Nabi Salam Alaika 1: klik di sini
Ya Nabi Salam Alaika 2: klik di sini
Ya Rabbil-Bil-Mustafa: klik di sini
Selawat-Badwi: klik di sini
Selawat-Dawam: klik di sini
Selawat-Syifa': klik di sini
Muhammad Ya Habibi: klik di sini
Selawat-Maulid: klik di sini


Kategori

Logo SKSSJ

Logo SKSSJ