Buku Fiqh Mawaris

1 comments

Fiqh Mawaris

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

14,5 x 20,2 cm - 328 hal.


Fiqh Mawaris atau yang lebih dikenal dengan "Hukum Faraid" merupakan cabang ilmu fiqh. Buku ini membandingkan hukum warisan dalam Islam serta sejarah pembagian pusaka di zaman Jahiliyah. Ilmu ini dianggap separoh bagian dari ilmu syari'ah. Dengan mempelajari buku ini dapat diketahui sumber-sumber hukumnya, sahabat yang terkenal berperan dalam perkembangan hukum ini, dan sebagainya.

Dalam hal warisan, masyarakat kita lebih menghendaki pembagian yang sama. Adil dalam konsep Islam tidak berarti sama rata. Fiqh Mawaris memaparkan sistem pembagian harta warisan yang seharusnya kita terapkan selaku umat Islam.DAFTAR ISI

Bab Pertama
HAK-HAK YANG BERPAUTAN DENGANTARIKAH DAN URUTANNYA

1. Masalah yang perlu lebih dahulu dibahas
2. Hak-hak yang berpautan dengan tarikah
3. Hak-hak yang harus didahulukan
4. Tindakan terhadap warisan yang tidak ada waris
5. Saat berpindahnya tarikah kepada para waris
6. Sikap para waris terhadap tarikah tanpa membaginya

Bab Kedua
RUKUN-SEBAB-SYARAT DAN PENGHALANG PUSAKA

1. Rukun-rukun pusaka
2. Sebab-sebab pusaka
3. Pusaka dengan jalan "Walaa-ul Muwalah (dengan jalan sumpah setia)"
4. Macam-macam Walaa-ul Muwalah
5. Syarat-syarat menerima pusaka
6. Penetapan penerima pusaka
7. Penghalang-penghalang pusaka

Bab Ketiga
MACAM-MACAM PUSAKA DAN URUTAN HAK PARA WARIS

1. Pembagian pusaka menurut status waris
2. Urutan para waris dalam menerima pusaka

Bab Keempat
PUSAKA DENGAN JALAN FARDLU DAN ASHHABUL FURUDL

1. Pengertian fardlu dan ashhabul furudl
2. Dzawul furudl yang berhak menerima setengah(nishf) harta
3. Dzawul furudl yang berhak menerima seperempat (rubu') harta
4. Dzawul furudl yang berhak menerima seperdelapan (tsumun) harta
5. Dzawul furudl yang berhak menerima dua pertiga harta (tsulutsani) harta
6. Dzawul furudl yang berhak menerima sepertiga (tsuluts) harta
7. Dzawul furudl yang berhak menerima seperenam (sudus) harta

Bab Kelima
RINCIAN PUSAKA ASHHABUL FURUDL

1. Pusaka suami isteri
2. Syarat-syarat mengambil pusaka karena ikatan pernikahan
3. Pusaka untuk isteri yang ditalak oleh suami yang sakit
4. Contoh-contoh pusaka suami isteri
5. Pernikahan di antara ummat yang non muslim
6. Pusaka ayah
7. Waris-waris yang mendapat pusaka beserta ayah
8. Pusaka ibu
9. Pusaka anak perempuan shulbi (kandung)
10. Pusaka anak perempuan dari anak lelaki
11. Pusaka anak-anak ibu (saudara-saudara seibu)
12. Pusaka saudara perempuan sekandung
13. Masalah musytarakah
14. Pusaka saudara perempuan seayah
15. Pusaka kakek
16. Perbedaan kakek dari ayah dalam urusan pusaka
17. Pusaka yang diterima kakek bersama saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa
18. Pusaka kepada kakek bila ada saudara lelaki dan saudara perempuan
19. Pusaka nenek
20. Penghalang nenek dari mendapat pusaka

Bab Keenam
PUSAKA DENGAN JALAN TA'SHIB NASABI

1. Waris-waris yang menerima pusaka dengan ta'shib nasabi
2. Macam-macam ashabah nasabiyah dan pusaka yang menjadi bagiannya
3. Ashabah bin nafsi
4. Jihat-jihat (garis keturunan) ashabah bin nafsi
5. Cara memberi pusaka kepada Ashabah-ashabah Binnafsi
6. Ashabah bil Ghairi
7. Syarat-syarat mendapat Ushubah bil Ghairi
8. Pengaruh Ushubah bil Ghairi
9. Ashabah ma'al ghairi
10. Perbedaan antara ashabah bil ghairi dengan ashabah ma'al ghairi
11. Menerima pusaka dari dua pihak

Bab Ketujuh
PENGHALANG (HAJB) PARA WARIS MENERIMA PUSAKA

1. Ta'rif Hajb (penghalang pusaka)
2. Perbedaan "Mahjub" dengan "Mamnu'"

Bab Kedelapan
H I S A B M A W A R I S

1. Pengertian hisab

Bab Kesembilan
SEKITAR MASALAH 'AUL DAN MUNASAKHAH

1. Ta'rif 'aul
2. Masalah munasakhah

Bab Kesepuluh
SEKITAR PUSAKA DENGAN JALAN RADD

1. Radd dan syarat-syaratnya

Bab Kesebelas
PUSAKA DENGAN JALAN RAHIM

1. Ta'rif dzawil arham dan hak mereka terhadap pusaka
2. Golongan dzawil arham
3. Maratabat dzawil arham di antara para waris
4. Jalan memberikan pusaka kepada dzawil arham

Bab Keduabelas
PUSAKA DENGAN JALAN USHUBAH SABABIYAH

1. Pusaka dengan jalan ushubah sababiyah

Bab Ketigabelas
HARTA PENINGGALAN BUKAN DENGAN JALAN PUSAKA

1. Orang-orang atau badan-badan yang berhak menerima harta peninggalan bukan dengan jalan pusaka
2. Orang yang diakui ada hubungan darah
3. Penerima wasiat
4. Haknya Baital Mal

Bab Keempatbelas
PUSAKA TERHADAP ORANG-ORANG TERTENTU

1. Pusaka bayi yang dalam kandungan
2. Syarat-syarat kandungan mendapat hak pusaka
3. Pusaka orang yang Mafqud
4. Pusaka Khuntsa Musykil
5. Pusaka anak zina
6. Pusaka anak li'an
7. Takharuj
8. Pusaka anak pungut
9. Pusaka orang-orang karam, orang-orang yang terbakar dan yang sepertinya

Bab Kelimabelas
WASHIYYAT WAJIBAH (WASIAT YANG WAJIB DILAKUKAN)

1. Pengertian wasiat
2. Wasiat yang diwajibkan
3. Syarat-syarat washiyyat wajibahMore

Teman Setia Kami

Tafsir al-Quran Miracle Reference 22 in 1

Dapatkan Sekarang. Tempahan boleh dibuat dengan menghantar email kepada saya di: fazakkeer@gmail.com atau arqustany@gmail.com. Sementara stok dengan saya masih ada. Harga yang ditawarkan masa sekarang ialah RM150.00 sebuah (termasuk penghantaran hanya di semenanjung Malaysia) Jika mengambil sendiri harga hanya RM130.00 sebuah.

Ruangan Iklan

Jika ada sesiapa yang ingin mengiklankan bisnes mereka bolehlah emailkan kepada saya di: fazakkeer@gmail.com

wibiya widget

Download MP3 Ceramah

MP3 Ceramah: Tuan Ibrahim Tuan Man

1. Antara Ahli Syurga & Neraka
2. Antara Ujian & Bala
3. Azab Neraka
4. Dajjal
5. Ikhlas Dalam Amalan
6. Mendidik Anak Yang Soleh
7. Kelahiran & Kematian


MP3 Ceramah: Ustaz Azhar Idrus

1. 12 Ribu Dosa
http://www.mediafire.com/?yvmj4zlzwmm
2. Dua Kali Bodoh
http://www.mediafire.com/?diwzhy12tjk
3. 28 Nabi
http://www.mediafire.com/?nmtwn0u0zyk
4. Adab Sembelih
http://www.mediafire.com/?bdmjmudmk4z
5. Air Zam Zam
http://www.mediafire.com/?ztmrahzzzti
6. Alam Barzakh
http://www.mediafire.com/?yuqlqym15n4
7. Amanah yang Semakin Hilang
http://www.mediafire.com/?tnqkwjjotnt
8. Anak Derhaka
http://www.mediafire.com/?om1ygodmmnt
9. Angin Merah
http://www.mediafire.com/?it5g0jddmj0
10. Awek Takraw
http://www.mediafire.com/?w2wnozmjzua
11. Bab Jenazah
http://www.mediafire.com/?dmmj0mojjjz
12. Bahaya Fitnah
http://www.mediafire.com/?qntgdndzrco
13. Bahaya Kemewahan
http://www.mediafire.com/?h3zzyzmymht
14. Baiki Agama
http://www.mediafire.com/?ixjmoh4mwry
15. Baju Telanjang
http://www.mediafire.com/?d1e2ytwmzwc
16. Basuh Hati
http://www.mediafire.com/?idh4qnzqjhm
17. Batu Pelesit
http://www.mediafire.com/?gv3v1kndhmjMP3 Ceramah: Dato Ismail Kamus

1. Adab & Hikmah Menziarahi Orang Sakit: klik di sini
2. Perjalanan Umur: klik di sini
3. Asbab Nuzul: klik di sini
4. Adab vs Ibadat: klik di sini
5. 6 perkara antara doa dan zikir: klik di sini
6. Cari Hidayah: klik di sini
7. Apa Perlu Tauliah: klik di sini
8. Bidaah Dalam Solat
: klik di sini
9. Fitnah Kubur: klik di sini
10. Hukum Berjampi: klik di sini
11. Kelebihan Ilmu: klik di sini
12. Kelebihan Umat Nabi Muhammad: klik di sini
13. Alam Jin 1: klik di sini
14. Alam Jin 2: klik di sini
15. Alam Jin 3: klik di sini
16. Mengenal Jin 1: klik di sini
17. Mengenal Jin 2: klik di sini
18. Mengenal Jin 3: klik di sini
19. Mengenal Jin 4: klik di sini
20. Mengenal Jin 5: klik di siniMP3 Ceramah: Tuan Guru Nik Abdul Aziz

1. Malam Nisfu Sya'ban: klik di sini
2. Bohong yang dibolehkan: klik di sini
3. Bertauhid mengenal Allah: klik di sini
4. Asal Usul Sifat 20: klik di sini
5. Doa Mengukuhkan Hati Si Mati: klik di sini
6. Ikat Setia Cara Islam: klik di sini
7. Islam Daya Penyelesaian: klik di sini
8. Keadilan Islam: klik di sini
9. Konsep Barakah Dalam Islam: klik di sini
10. Kunjungan Munkar Nakir: klik di sini


MP3 Ceramah: Dato Haron Din

1. Talaqqi Al-Fatihah: Klik di sini
2. Talaqqi Selawat Syifa': Klik di sini
3. Jiwa yang Tenang: Klik di sini
4. Israk Mikraj 1: Klik di sini
5. Israk Mikraj 2: Klik di sini
6. Manusia dan Islam: Klik di sini
7. Cabaran Perjuangan Islam: Klik di sini
8. Cahaya Iman: Klik di sini
9.
Cintai Islam: Klik di sini
10. Ikuti Para Ulama': Klik di sini
11. 4 Halangan Daie (side A): Klik di sini
12. 4 Halangan Daie (side B): Klik di sini


MP3 Ceramah: Ustaz Zaharuddin Abd Rahman

1. Halal Haram (Aurat): klik di sini
2. Halal Haram Pelaburan Saham: klik di sini
3. Kaedah & Hukum Jual Beli: klik di sini
4. Pelaburan Internet: klik di sini
5. Maulid Nabi: klik di sini
6. Penjelasan FOREX: klik di sini
7. Rasulullah Pakar Ekonomi: klik di sini


Muat turun

Doa-doa
Doa harian: klik di sini
Doa masuk hutan: klik di sini
Doa sakit kepala: klik di sini
Doa Bismillah enam: klik di sini
Doa Istikharah: klik di sini
Doa jamuan akhir tahun: klik di sini
Doa kejayaan: klik di sini
Doa pengasih anak: klik di sini
Doa peperiksaan: klik di sini
Doa kem bestari solat: klik di sini
Doa Yaasiin: klik di sini
Doa sempena mesyuarat: klik di sini
Doa angin ahmar: klik di sini
Doa Solat Hajat: klik di sini
Doa Solat Dhuha: klik di sini
Doa Solat Tahajjud: klik di sini
Doa Solat Terawih: klik di sini
Doa Solat Witir: klik di sini
Doa Sepanjang Mengerjakan Haji: klik di sini


Selawat Nabi
Selawat al-I'tiraf: klik di sini
Selawat Badar: klik di sini
Ya Nabi Salam Alaika 1: klik di sini
Ya Nabi Salam Alaika 2: klik di sini
Ya Rabbil-Bil-Mustafa: klik di sini
Selawat-Badwi: klik di sini
Selawat-Dawam: klik di sini
Selawat-Syifa': klik di sini
Muhammad Ya Habibi: klik di sini
Selawat-Maulid: klik di sini


Kategori

Logo SKSSJ

Logo SKSSJ